Aquestes setmanes passades van tenir lloc les jornades de presentació del Clúster Craft Beer. Es materialitza el projecte aglutinador que vam conèixer per Joan Rota (president del Clúster i soci cofundador d’Art Cervesers) en els llunyans inicis de 2018 en el transcurs d’una trobada gastronòmica a Can Partegàs.

Clúster Craft Beer jornada informativa

Els passats 19 i 26 de novembre es van realitzar les jornades informatives del Clúster Craft Beer amb la presentació dels diversos projectes en els que participa (econòmics, agrícoles, culturals, educatius, turístics, gastronòmics, etc.) i que donaven el tret de sortida a les visites guiades a l’obrador i degustació en el taproom de les cerveses elaborades en el Clúster, en el recinte de Can Malé, a Lliçà d’Amunt. Vista l’àmplia presència d’elaboradors i agents relacionats amb el món cerveser cal esperar l’exitosa consolidació del Clúster i un impuls a les col·laboracions, idees i oportunitats de negoci que puguin sorgir.

Per què a Lliçà d’Amunt?

Per tractar d’explicar que és un clúster i com és que s’ha constituït a Lliçà d’Amunt un clúster cerveser que disposa d’unes instal·lacions insòlites per la seva capacitat i possibilitats, potser ens hauríem de remuntar vint anys enrere per trobar l’esdeveniment que possibilità la gènesi del Clúster Craft Beer.  

L’any 1999 l’empresa tèxtil barcelonina Mango va adquirir un centenar d’hectàrees de sòl urbanitzable comercial a la zona de Can Montcau, a un quilòmetre del nucli urbà de Lliçà d’Amunt, per construir-hi un gran centre logístic. Després d’un intens debat ciutadà i polític, l’any 2008 es va aprovar la Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de Can Montcau per introduir-hi, també, l’ús industrial. El 2009 es va aprovar el Pla parcial que incloïa el sector discontinu de Can Malé, al nord del nucli urbà, on s’ubica l’empresa Biokit, la qual es traslladaria al nou sector industrial.

Biokit, una de les capçaleres del grup internacional de la diagnosi Werfen, creixia de forma continuada any rere any i la zona de Can Malé, on s’havia implantat el 1986, no permetia augmentar els metres quadrats construïts. En la nova seu en el polígon industrial de Can Montcau disposaria d’espai per completar el seu potencial de creixement. 

El febrer de 2017 les instal·lacions de l’empresa Biokit a Can Malé passaren a ser propietat de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt fruit del projecte de reparcel·lació aprovat el 2010 i del pla urbanístic iniciat el 2012 que va permetre el desenvolupament del sector de Can Montcau.  

Can Malé

A Can Malé romanien desocupats 17.000 metres quadrats d’instal·lacions en diversos edificis i espais no edificats dins d’una finca de 14 hectàrees de boscos i camps de conreu, que són zona verda. Com diu el conveni, “es tracta d’un equipament poc comú, un espai industrial inserit en la trama urbana del municipi de Lliçà d’Amunt, i a la vegada ubicat en un paratge d’un notable valor paisatgístic, en el qual s’hi desenvolupen també activitats agrícoles”. 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt tenia intenció de traslladar serveis municipals a Can Malé, però sense ocupar la totalitat dels 13.000 m2 construïts i oferí espai a entitats locals culturals i socials, i alhora cercava una utilitat empresarial.

Per què un centre de cervesa artesanal?  

Durant la presentació de l’Espai Municipal Can Malé, Eulàlia Clos, directora general d’E2C Consulting explicà que es pretenia: “Donar a les instal·lacions un ús estratègic en benefici de la població del municipi, una segona vida que fos dinamitzadora d’ocupació i turisme, a poder ser un nou ús o activitat vinculat al sector primari i que hauria de potenciar programes de formació per la població i servir de base per establir programes de col·laboració i recerca amb universitats. Un nucli empresarial, nucli d’activitat, orientat a un sol sector, on es creessin una sèrie de sinèrgies. Que pogués gaudir de les instal·lacions existents, de les naus, com del seu entorn, zones verdes i muntanya”.

L’alternativa que complia totes les condicions era un centre de cervesa artesanal. 

Algunes dades que justificaven la decisió eren:

  • El consum de cervesa artesana a Espanya representa només un 1% del total de consum de cervesa. A Itàlia és el 3,5%, a Alemanya el 10% i als EUA 15%. Els augments anuals del 40% a casa nostra evidenciaven el potencial de creixement d’aquest sector.   
  • Catalunya aplega el 26% dels productors de cervesa artesana de l’Estat, un centenar de productors repartits per tot el territori. Empreses petites, amb objectius, necessitats i problemàtiques molt semblants, i amb una gran dificultat per afrontar-les de manera independent. 
  • La integració del sector de la cervesa amb el sector primari i el col·lectiu de pagesos de la zona, que podien cultivar la matèria primera, tal com el cereal i el llúpol que són bàsics per a la fabricació de cervesa. 
  • Per altra banda la cervesa artesana està altament vinculada al gremi de l’hostaleria i projectes com presentació de producte, maridatge,  potencial turístic i gastronòmic.  
  • Activitats educatives, socials, culturals i econòmiques vinculades a tota la cadena de valor del sector i que podrien generar sinergies amb certes activitats del municipi, com l’agricultura, el comerç, l’hostaleria i el turisme.  
  • La planificació i instal·lació de diverses empreses i una fàbrica d’ús compartit, donaria peu també a la instal·lació d’un laboratori per l’anàlisi del producte final i del procés productiu amb vincles directes amb universitats, laboratoris i centres de recerca. 

Què és un clúster?

Logotip Clúster Craft Beer

Inicialment es plantejà la creació del Consorci Català de Cervesa Artesana amb la participació com a mínim de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, Barcelona Beer Company (Goodbeer SL) i Art Cervesers (Cervebrew SL). Però al no trobar encaix legal la fórmula del consorci públic-privat s’optà per un conveni amb un clúster del sector cerveser, perquè assumís la gestió de forma directa. Així que el setembre de 2017 es va constituir l’associació sense ànim de lucre Clúster Craft Beer. 

Els socis fundadors del Clúster són Black Lab (Black Lab Brewery & Bristo SL), Barna – Brew (Barna – Brew SL), 2D2Dspuma (Dos dedos de Espuma SCP), Beer Box (The Beer Box Comany, SL), Llúpols de Can Tarrats (Albert Vilardell), Art Cervecers (Cervebrew SL), Beer Events (Beer Events SL), Arola Hitsein (Arola, Aduanas y Consignaciones SL), Envaso (Grupo Marxa Comunicación SL). 

Un clúster és una concentració d’empreses i institucions que es relacionen en un mateix àmbit territorial i desenvolupen un determinat producte, que competeixen en un mateix sector econòmic i que comparteixen característiques comuns i complementàries. Amb aquesta economia d’aglomeració, les empreses col·laboren en allò que els és comú, comparteixen recursos, capacitats, experiències i coneixements, però sense deixar de competir a la vegada, ja que el que es promou són productes de distinció i de qualitat. Els clústers desenvolupen la recerca i la capacitat per innovar, la formació tècnica especialitzada al voltant del producte fabricat i la seva productivitat.

El 22 de març de 2018 es va aprovar el Conveni de col·laboració per la cessió d’espais a Can Malé, i el 25 d’abril de 2018 es signava l’acord amb el Clúster Craft Beer per assignar-li les naus 3 i 4, que sumen 8.500 m2.  

El conveni té una durada inicial de 35 anys, prorrogables automàticament per períodes successius de 5 anys. 

El Clúster té per finalitat principal, segons els seus estatuts, la consolidació com a sector econòmic de la cervesa elaborada per petites empreses independents, promovent la seva competitivitat, així com la resta d’empreses de tota la cadena de valor, i pel seu desenvolupament, són finalitats específiques de l’associació: 

  • Fomentar la col·laboració entre empreses, organismes i institucions públiques i privades, universitats i centres d’investigació. 
  • La promoció d’activitats d’investigació + desenvolupament + innovació, tant en aspectes tècnics com de mercat.  
  • Fomentar la realització de projectes per part dels seus associats i la recerca de recursos per a la realització dels mateixos. 
  • Promoure la formació i capacitació professional de les empreses i els treballadors. 

El Pla d’Actuacions contempla: projectes de recerca, desenvolupament i innovació; finançament i protecció de la innovació; incubadores de projectes industrials; coneixement tècnic del mercat; cooperació i transferència de coneixement entre socis; interacció amb altres clústers i associacions; organització de jornades tècniques; internacionalització; reflexió i estratègia; formació, captació i desenvolupament de talent; promoció d’activitats de divulgació; creació d’un comitè d’ètica professional capaç d’arbitrar en conflictes entre els socis. 

Quines activitats realitza el Clúster?

Parlaments durant la jornada informativa del Clúster Caft Beer

Entre els compromisos del clúster destaquen la instal·lació d’una microcerveseria, espai per a l’elaboració de cervesa amb criteris d’eficiència i sostenibilitat, per donar servei a les empreses del sector de manera que els permeti augmentar les seves capacitats productives; l’establiment d’un laboratori destinat a donar servei a la microcerveseria; instal·lació de diferents despatxos o sales destinades als espais administratius per a les empreses que s’estableixin en les instal·lacions de Can Malé i per a altres entitats i associacions; dur a terme actuacions amb la finalitat de promoure el conreu del llúpol en el municipi i comarca; l’establiment d’una aliança amb els pagesos locals pel cultiu de varietats d’ordi, blat i altres cereals que es puguin incorporar al procés cerveser; promoure la creació d’un espai de formació destinat als actuals i als futurs empleats de les empreses del sector; promoure la creació d’un espai destinat a la consulta i la documentació, dotant-lo de material bibliogràfic, audiovisual, entre d’altres; emprendre les accions que estiguin al seu abast per a la creació d’un producte turístic basat en visites a les instal·lacions, tastos, cursos per a professionals i afeccionats i activitats gastronòmiques; promoure la realització de fires i festivals temàtics; etc. 

Aquests compromisos són ja una realitat:  

En la fàbrica s’ha combinat la maquinària dels artistes cervesers de Can Partegàs (masia que van recuperar d’un estat ruïnós tot conservant l’ús agrícola dels camps que l’envolten, però incompatible amb el seu creixement i que inicialment volien conservar per la difusió de la cultura cervesera i l’experimentació, i que finalment tingué un lloguer prohibitiu) i la del reptilià Isaac Beltrán (com ell diu, ‘després d’una sèrie d’infortunis’, en forma d’incendi de les seves instal·lacions del Vendrell), amb el guiatge del finalista del premi Steve Huxley del BBF i pioner Guzmán Fernández, i Los Bucaneros envasant en un espai contigu dins del clúster, on arriben les canalitzacions de cervesa de la fàbrica.

Fotografia de les cerveses elaborades al clúster

Ja hem pogut tastar i comprar cerveses elaborades en el Clúster de la marca Reptilian Brewery, Art Cervesers, Zulogaarden, Submarina Brewing i Ex Nihilo Brewing.

Entre les activitats en els seus espais oberts a iniciatives del sector s’han realitzat la Fira Tenes (la Fira Multisectorial La Vall del Tenes) amb les seves jornades de Networking, tallers de Descriptors en la Cervesa en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, presentacions d’empreses associades al Clúster, sessions de tast del concurs Barcelona Beer Challenge sota el paraigua del BBF (Barcelona Beer Festival) i s’ha establert com lloc de trobada de grups de tast, la posada en marxa d’un taproom (en espera de concretar l’oferta gastronòmica), visites guiades a la fàbrica del Clúster i tast de les cerveses que s’hi elaboren.  

Cultiu cereals àntics a l'Espigall en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili

El Clúster participa en un projecte per recuperar fins a 45 varietats de cereals antics principalment per a usos cervesers amb l’Espigall i l’Espai Rural de Gallecs, i el projecte de Recuperació, cultiu i ús de cereals tradicionals en la indústria cervesera tradicional en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. Participació en diverses línies estratègiques i accions del Pla estratègic de dinamització agrícola de la Vall del Tenes. 

Fotografia del president del Clúster Craft Beer i els responsables de l'Escola Sant Gervasi

Col·labora amb l’Escola Sant Gervasi en diversos cursos de temàtica cervesera de capacitació professional.  I en activitats en la Biblioteca Ca l’Oliveres. Més les actuacions amb l’Ajuntament per promoure el conreu de cereal i llúpol com en el terreny de Can Dunyó. Suport al BirraFest, la Fira de la Cervesa Artesana de Montornès, etc. 

Tota la cadena de valor de la cervesa artesanal pot formar part de Clúster, totes les activitats necessàries per crear el producte: pagesos; productors de matèries primeres; malteries i empreses de processament de llúpols, així com les empreses que les comercialitzen; fabricants i distribuïdors d’envasos i embalatges; cerveseries; laboratoris i centres de control; distribuïdors, venedors, prescriptors, bars, restaurants i altres empreses organitzadores d’activitats vinculades amb la promoció i comercialització de la cervesa artesanal. A més, sectors auxiliars com: maquinària; servei i dispensació; logística; centres de recerca; universitats, escoles i centres de capacitació professional; gremis i associacions empresarials; entitats i administracions públiques. 

Una quinzena d’empreses ja s’hi han associat. Si voleu contactar amb el Clúster Craft Beer: https://www.facebook.com/CraftBeerCluster/about  

Algunes imatges de les jornades informatives:

Fotografies jornada informativa Clúster Craft Beer

Per saber-ne més:

Presentació de l’Espai Municipal Can Malé i del Clúster Craft Beer (part 1)

Presentació de l’Espai Municipal Can Malé i del Clúster Craft Beer (part 2)

Conveni de col·laboració per la cessió d’espais de la finca de Can Malé entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’associació Clúster Craft Beer

Signatura del conveni de compromís per a la creació del futur Consorci Català de la Cervesa Artesana a Can Malé

Conveni de compromís de creació del Consorci Català de la Cervesa Artesana i cessió d’espais de la finca de Can Malé

Estudi estratègic de dinamització agrícola de la Vall del Tenes

Sector d’activitat econòmica de Can Montcau 2011

Sector d’activitat econòmica de Can Montcau 2010

Informat núm. 220 de 2018. El clúster de la cervesa artesana comença a funcionar a Can Malé

Escola Sant Gervasi. Col·laboració amb Clúster Craft Beer

Cursos capacitació professional

Fira del Vall del Tenes a Lliçà d’Amunt

Lliçà d’Amunt, seu del Barcelona Beer Challenge

Art Cervesers, una filosofia de vida a través de la cervesa